chart showing mid-market exchange rate

Czym są średnie rynkowe kursy wymiany?

Średnie kursy rynkowe wpływają na warunki realizacji przelewów pieniężnych i transakcji wymiany walut na całym świecie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o średnich kursach rynkowych i o tym, co powinny wiedzieć osoby zamierzające wysłać pieniądze za granicę. 

Średnie kursy rynkowe

Średni rynkowy kurs waluty to kurs waluty, który banki i podmioty świadczące usługi w zakresie przelewów pieniężnych stosują w celu przekazywania lub wysyłania pieniędzy do siebie nawzajem. W niektórych krajach określa się go mianem kursu międzybankowego lub po prostu „średniego”.

Krótko mówiąc, średni kurs rynkowy to „rzeczywisty” kurs wymiany obowiązujący w danym momencie. Zwykle jest to najlepszy kurs rynkowy, jak można znaleźć, gdy zamierza się wysłać pieniądze za granicę. Jak jednak dowiesz się z tego artykułu, otrzymanie oferty średniego kursu rynkowego nie gwarantuje, że uzyskasz najtańszy przelew pieniężny.

Wahania kursów walut

Banki kupują i sprzedają waluty od siebie nawzajem po standardowym kursie wymiany, który jest pochodną takich czynników, jak poziom inflacji i zadłużenia czy stabilność polityczna poszczególnych krajów. W rezultacie standardowe kursy wymiany praktycznie codziennie ulegają wahaniom.

Banki wykorzystują jedną walutę, żeby kupić inną. Waluty wymieniane w ramach takich transakcji określa się mianem „pary walutowej”. Na przykład funt i dolar to właśnie para walutowa. 

Wyobraźmy sobie, że Bank A kupuje określoną kwotę od Banku B po standardowym kursie wymiany 1 GBP = 1,30 USD. W takim przypadku 1,30 to cena lub kurs kupna. 

Bank A również sprzedaje określoną kwotę Bankowi B po standardowym kursie wymiany 1,24 USD = 1 USD, co oznacza, że 1,24 jest ceną, lub kursem, sprzedaży. 

Średni kurs rynkowy to w tym przypadku 1,27 — ale jak wyznaczany jest jego poziom? 

Jak wyznaczany jest średni kurs rynkowy?

Aby zrozumieć średnie kursy rynkowe, najpierw trzeba wiedzieć, co oznacza określenie „spread”. Spread to różnica między ceną kupna i ceną sprzedaży. W przedstawionym powyżej scenariuszu spread wynosi 0,06 USD.

Średni kurs rynkowy obliczany jest poprzez wyznaczenie średniej ceny kupna i ceny sprzedaży (czyli środka wyznaczonego przez nie przedziału) — w naszym przykładzie 1,27.

Jeśli regularnie wysyłasz pieniądze za granicę, zapewne znasz takie terminy, jak „rzeczywisty kurs wymiany” czy „sprawiedliwy kurs wymiany”. W większości przypadków określenia te odnoszą się właśnie do średniego kursu rynkowego. 

Dobry dostawca usług z zakresu przelewów pieniężnych powinien oferować kurs możliwie jak najbardziej zbliżony do średniego kursu rynkowego, to znaczy powinien proponować możliwie niewielki spread. 

Dlaczego ceny kupna i cena sprzedaży tej samej waluty zawsze się różnią?

Jeśli bywasz czasami w kantorach wymiany walut, zapewne pamiętasz, że obok kolumny z nazwami walut w umieszczonej na ścianie tabeli znajdują się jeszcze dwie. Jedna zatytułowana jest „Kupno”, a druga „Sprzedaż”. 

Oznacza to, że dany kantor jest gotowy kupić od Ciebie walutę X po jednym kursie i sprzedać Ci tę samą walutę po innym. Jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz, że kursy te nigdy nie są takie same. 

Jak już wspomnieliśmy, różnica między nimi znana jest jako spread — i to właśnie na nim zarabia kantor. Właściciel kantoru inkasuje zysk płynący z zakupu waluty po niższej cenie i sprzedaży jej po cenie wyższej.

Kto ustala średni kurs rynkowy?

Banki, najpopularniejsi usługodawcy i serwisy oferujące przelewy pieniężne ustalają własne średnie kursy rynkowe, ale nie mają obowiązku oferowania ich Tobie. 

Kiedy banki i firmy świadczące usługi w zakresie przelewów pieniężnych dostosowują średni kurs rynkowy na swoją korzyść, mówi się, że doliczają marżę. Jeśli zatem wymieniasz funty na dolary, zamiast zaoferować Ci średni kurs rynkowy równy 1,27 USD za każdego funta, mogą zaproponować Ci 1,17 USD.

10 centów może wydawać się niewielką różnicą, ale w przypadku większych sum oznacza to całkiem sporą stratę na rzecz usługodawcy. 

Kursy lepsze od średnich kursów rynkowych

Czasami można zauważyć, że firmy oferujące usługi z zakresu przelewów pieniężnych twierdzą, iż ich kursy są „lepsze” niż średnie rynkowe kursy wymiany. W rzeczywistości nie kłamią, ale mogą wprowadzać Cię w błąd. 

Jeśli oferują 1,35 USD za każdego funta, gdy średni kurs rynkowy wynosi 1,27 USD, faktycznie proponują wyższą kwotę. Wygląda na to, że to wspaniała oferta.

Niestety, tego rodzaju kursy są zwykle kompensowane przez inne, wysokie opłaty związane z przelewem. To samo dotyczy firm takich jak Transferwise, które oferują średni kurs rynkowy w przypadku wszystkich transakcji. To wygląda na wspaniałą ofertę, ale może się okazać, że ostatecznie zapłacisz więcej niż u innych usługodawców, gdy weźmiesz pod uwagę pobieraną prowizję. 

Na stronie z cennikiem znajdziesz informacje o tym, ile możesz zaoszczędzić, korzystając z Azimo zamiast z najpopularniejszych usługodawców oferujących przelewy pieniężne oraz innych serwisów internetowych.

Pobierz aplikację Azimo na system iOS lub Android i zacznij przelewać fundusze już dziś.