Personas solicitan el número NIE

Co to jest numer NIE i jak mogę go zdobyć?

Zasadniczą kwestią dla osób chcących zamieszkać w Hiszpanii jest uzyskanie numeru identyfikacyjnego.

Prosimy zapoznać się z procedurą uzyskiwania numeru NIE i przeczytać, dlaczego jest to tak ważne dla osób mieszkających w Hiszpanii.

Czym jest NIE?

NIE oznacza numer identyfikacyjny cudzoziemca. Jest to kod liczbowy identyfikujący osobę z zagranicy w urzędach administracyjnych w Hiszpanii. 

Innymi słowy jest to numer rejestracji cudzoziemców wykonujących jakąkolwiek działalność społeczno-gospodarczą na terenie Hiszpanii. 

Numer NIE nadawany jest cudzoziemcom, którzy utrzymują z Hiszpanią relacje o charakterze:

 • Gospodarczym;
 • Społecznym;
 • Zawodowym;
 • Prawnym.

Należy pamiętać, że: numer NIE ma charakter osobisty, niepowtarzalny i wyłączny. Można o niego wnioskować tylko w przypadku uregulowanego pobytu w Hiszpanii. W razie wnioskowania o niego w przypadku nieuregulowanego pobytu na terenie Hiszpanii wszczęte zostanie postępowania lub nałożona kara administracyjna. 

Ważne! Numer NIE nie upoważnia do legalnego zamieszkania w Hiszpanii. W razie pobytu w Hiszpanii dłuższego niż 90 dni należy uzyskać pozwolenie na pobyt.

Do czego potrzebuję numeru NIE?

W przypadku cudzoziemców chcących zamieszkać w Hiszpanii numer NIE konieczny będzie w codziennym życiu. 

Numer ten pojawia się na wszystkich podpisywanych lub generowanych dokumentach urzędowych wystawianych w Hiszpanii na rzecz cudzoziemca.

Numer ten jest wymagany w następujących sytuacjach:

 • Szukanie pracy i podpisywanie umowy o pracę;
 • Otwarcie rachunku bankowego;
 • Wnioskowanie o pozwolenie na pobyt w Hiszpanii;
 • Rejestracja w systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Płacenie podatków i korespondencja z urzędem skarbowym;
 • Założenie firmy;
 • Kupno lub sprzedaż nieruchomości;
 • Kupno pojazdu.

Numer NIE dla rezydentów

Jest to numer wymagany dla obywateli Unii Europejskiej. 

W związku z czym jest to numer przysługujący obywatelowi pochodzącemu z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, który chce prowadzić działalność społeczno-gospodarczą w Hiszpanii. 

Numer NIE dla nie rezydentów

Jest to numer wymagany dla obywateli spoza Unii Europejskiej. 

Ma on zastosowanie również dla obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Hiszpanii krócej niż 3 miesiące w roku. 

Co stanie się z obywatelami Wielkiej Brytanii w Hiszpanii po Brexicie? Wszyscy będą musieli zwrócić się o nową specjalną kartę pobytu. Ustalony termin dla Brytyjczyków na uregulowanie swojego pobytu upływa 31 grudnia 2020 r. 

Osoby posiadające już numer NIE mogą umówić się w biurze Policji Państwowej w celu wymiany swojej karty. Osoby nieprzebywające jeszcze na terenie Hiszpanii, które chcą zamieszkać w kraju po 1 stycznia 2021 r., powinny skontaktować się z urzędem ds. cudzoziemców w celu jak najszybszego uzyskania pozwolenia.

Warunki uzyskania pozwolenia można sprawdzić w punkcie czwartym w artykule opublikowanym w Dzienniku Urzędowym z dnia 4 lipca 2020 r. 

Jak umówić się na spotkanie w celu uzyskania numeru NIE?

Bądźmy szczerzy, biurokracja może nas wykończyć. Jednak ma zasadnicze znaczenie przy uzyskiwaniu numeru NIE w Hiszpanii. 

Najprostszym sposobem umówienia się na spotkanie w celu uzyskania numeru NIE jest skorzystanie z portalu internetowego Policji Państwowej lub można to zrobić w urzędzie ds. cudzoziemców przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Dostępne są tam informacje, co jest potrzebne do zakończenia postępowania. 

Po potwierdzeniu spotkania należy uzupełnić i przygotować szereg dokumentów.

Przed udaniem się do urzędu należy przygotować:

 • Formularz EX-15 – można go pobrać z portalu ds. imigrantów przy Rządzie Hiszpanii. Należy go wypełnić i zabrać ze sobą na spotkanie.
 • Paszport lub krajowy dokument tożsamości – należy przedłożyć oryginał i kopię.
 • Dwa zdjęcia dowodowe.
 • Pismo uzasadniające powód postępowania – w dokumencie tym należy wskazać powody gospodarcze, zawodowe lub społeczne uzasadniające wniosek o numer NIE. Pismo wymaga uwierzytelnienia przez notariusza. 

Wszystkie czynności urzędowe wykonywane na terenie Hiszpanii podlegają opłatom. W tym przypadku należy uiścić opłatę model 790 (kod 012). Standardowa opłata wynosi 9,64 EUR, chociaż może się zmieniać w zależności od czynności i innych specyfikacji wyjaśnionych w dokumencie. 

Ile czasu trwa uzyskanie numeru NIE?

Zależy to od czasu oczekiwania na spotkanie w urzędzie Policji Państwowej. Procedura zwykle trwa od 3 do 5 dni roboczych.

Dla rezydentów za granicą lub pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej procura wydłuża się do 1 tygodnia.

Zalecamy umówić się na spotkanie lub udać się do urzędu jak najszybciej w celu skrócenia czasu oczekiwania. Czynności mogą się wydłużyć w zależności od statusu administracyjnego lub geograficznego wnioskodawcy.

Czy możliwe jest uzyskanie numeru NIE z zagranicy?

Tak, jest to możliwe. W rzeczywistości zaleca się oszczędność czasu i formalności po przybyciu do Hiszpanii.

Osoby pragnące uzyskać kod identyfikacyjny z zagranicy powinny udać się do ambasady lub konsulatu Hiszpanii w godzinach ich pracy w kraju, gdzie przebywają.

Przypominamy, że należy wcześniej umówić się na spotkanie i przygotować potrzebne dokumenty. Są to:

 • Uzupełniony formularz EX-15;
 • Paszport lub krajowy dokument tożsamości – oryginał i kopia;
 • Wniesienie opłaty w wysokości 9,64 EUR – potwierdzenie płatności w przypadku przelewu;
 • Pismo urzędowe poświadczone przez notariusza uzasadniające przyczynę odnowienia.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości udania się do urzędu w celu uzyskania numeru NIE, przypisany zostanie on elektronicznie. Postępowanie przeprowadzane jest wówczas za pośrednictwem poczty elektronicznej, chociaż może tak być tylko z powodu siły wyższej, takiej jak niezdolność z powodu choroby lub problemy z poruszaniem się. 

Co jest potrzebne do odnowienia numeru NIE?

Tak zadane pytanie samo w sobie jest błędne. Numer NIE nie jest odnawiany, ponieważ nie traci ważności, ważność traci TIE (karta identyfikacyjna cudzoziemca).

Już wyjaśniamy. Numer identyfikacji jest zawsze taki sam, jak ten nadany za pierwszym razem. Odnowić należy kartę, na której figuruje kod identyfikacyjny. Karta ta znana jest pod skrótem TIE lub karta identyfikacji cudzoziemca. 

W celu jej odnowienia należy przedłożyć:

 • Uzupełniony formularz EX-15;
 • Paszport lub krajowy dokument tożsamości;
 • Zdjęcie dowodowe;
 • Wniesienie opłaty w wysokości 7,17 EUR;
 • Pismo urzędowe poświadczone przez notariusza uzasadniające przyczynę odnowienia.

Różnice między NIF, NIE i TIE

NIE to numer przypisywany cudzoziemcom mającym interesy gospodarcze, zawodowe lub społeczne w Hiszpanii. Kod ten figuruje na karcie tożsamości TIE wręczanej wnioskodawcom.

Z kolei NIF to numer identyfikacji podatkowej identyfikujący osoby zamieszkałe w Hiszpanii dla celów podatkowych. Ten liczbowy kod składa się dokładnie z tych samych znaków, co NIE. Na przykład, jeśli NIE to X1234567-P, NIF również będzie X1234567-P. 

Pobierz aplikację Azimo na system iOS lub Android i zacznij przelewać fundusze już dziś.