numer ubezpieczenia społecznego w Zjednoczonym Królestwie

Jak uzyskać numer ubezpieczenia społecznego w Zjednoczonym Królestwie

Jeśli po przeprowadzce do Zjednoczonego Królestwa zamierzasz podjąć pracę, musisz ubiegać się o numer ubezpieczenia społecznego. Znany jest on również jako numer NINO lub NI. Z tego artykułu dowiesz się więcej o numerach ubezpieczenia społecznego, w tym o tym, jaką mają strukturę i jak można się o nie ubiegać.

Czym jest numer ubezpieczenia społecznego?

Numer ubezpieczenia społecznego to seria cyfr i liter używanych do zarejestrowania Cię w Urzędzie Skarbowym i Celnym Jej Królewskiej Mości (HMRC) oraz w Departamencie Pracy i Emerytur (DWP). Podczas gdy HMRC zajmuje się poborem podatków w Zjednoczonym Królestwie, DWP odpowiada za opiekę społeczną, emerytury i inne świadczenia.

Czym jest ubezpieczenie społeczne?

Ubezpieczenie społeczne jest rodzajem pobieranego przez rząd podatku od Twoich zarobków. Zawsze, gdy Twój pracodawca płaci ten podatek, zwany wówczas składkami na ubezpieczenie społeczne, jest on potrącany od Twojego wynagrodzenia.

Twój numer ubezpieczenia społecznego pomaga HMRC i DMP stwierdzić, ile składek zapłacisz i do jakich świadczeń zyskasz uprawnienie. Pieniądze pobrane z Twoich zarobków trafiają do puli, z której rząd wypłaca świadczenia państwowe, takie jak ustawowe zasiłki chorobowe i emerytury.

Jeśli np. stracisz pracę, Twoje składki na ubezpieczenie społeczne wpłyną na rodzaj otrzymywanego wsparcia ze strony państwa.

Dlaczego potrzebujesz numeru ubezpieczenia społecznego

Wszystkie osoby powyżej 16. roku życia chcące pracować w Zjednoczonym Królestwie muszą złożyć o niego wniosek. Konieczne jest również posiadanie uprawnienia do pracy w tym kraju.

Nawet jeśli przeprowadzisz się do Zjednoczonego Królestwa na podstawie wizy pracowniczej lub w ramach naturalizacji, będziesz potrzebować numeru ubezpieczenia społecznego, aby Twój pracodawca mógł wystawiać Ci pokwitowania wynagrodzenia.

Chociaż numery ubezpieczenia społecznego nie są oficjalnymi formami identyfikacji tożsamości, niekiedy stosowane są do celów identyfikacji — na przykład przy zakładaniu rachunku bankowego lub wynajmowaniu mieszkania.

Gdy otrzymasz swój numer ubezpieczenia społecznego, dostaniesz też kartę numeru ubezpieczenia społecznego, którą możesz trzymać w portfelu i w razie potrzeby pokazać pracownikowi banku lub właścicielowi nieruchomości.

Wniosek o nadanie numeru ubezpieczenia społecznego

Wniosek o nadanie numeru ubezpieczenia społecznego można złożyć wyłącznie po przybyciu do Zjednoczonego Królestwa. Uzyskanie numeru ubezpieczenia społecznego może trwać od 3 do 6 tygodni, a zatem po przybyciu złóż wniosek możliwie jak najszybciej.

Jeśli zamierzasz ubiegać się o numer ubezpieczenia społecznego, Twoim pierwszym krokiem powinien być telefon do agencji Jobcentre Plus pod numerem 0345 600 0643. Będzie to konieczne w celu umówienia wizyty, w trakcie której weźmiesz udział w wywiadzie wymaganym w związku z przyznaniem dowodu tożsamości lub numeru ubezpieczenia społecznego w najbliższym oddziale agencji Jobcentre.

W trakcie połączenia otrzymasz też kilka pytań dotyczących Twojej przeprowadzki do Zjednoczonego Królestwa, np. daty przybycia, okoliczności przyjazdu oraz obecnego miejsca zamieszkania. Wywiady mają zwykle charakter indywidualny, chyba że petent potrzebuje tłumacza.

Numer agencji Jobcentre Plus działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

Po zakończeniu połączenia otrzymasz potwierdzenie terminu wywiadu pocztą. List będzie również zawierać informacje o tym, jakie oryginalne dokumenty (paszport, akt urodzenia, dowód adresu itp.) musisz zabrać ze sobą na wywiad. Jeśli nie ma się dostępu do wszystkich dokumentów przed rozmową kwalifikacyjną, zwykle można poprosić o dodatkowy czas.

Jeśli w trakcie oczekiwania na numer ubezpieczenia społecznego jakieś okoliczności ulegną zmianie, po prostu skontaktuj się z Jobcentre Plus. Jeśli się przeprowadzisz, poinformuj agencję o nowym adresie, tak by Twój numer ubezpieczenia społecznego mógł zostać wysłany we właściwe miejsce.

Jak wygląda numer ubezpieczenia społecznego?

Numer ubezpieczenia społecznego składa się z dwóch liter prefiksu, sześciu cyfr i jednej litery końcówki. Numer ubezpieczenia społecznego wygląda tak, jak następujący przykład:

AB-12-34-56-E

Litera końcówki to zwykle A, B, C lub D. W przypadku tymczasowych numerów ubezpieczenia społecznego może to być też F, M lub P.

Czym jest tymczasowy numer ubezpieczenia społecznego?

W okresie od złożenia wniosku o numer ubezpieczenia społecznego do jego otrzymania można ubiegać o pracę, a nawet ją podjąć. Gdy do tego dojdzie, możesz pracować bez numeru ubezpieczenia społecznego, w oparciu o specjalny kod podatkowy i tymczasowy numer ubezpieczenia społecznego.

Tymczasowy numer ubezpieczenia społecznego oznacza, że będziesz płacić więcej podatku niż zwykle — ale tylko do momentu otrzymania numeru stałego. Po otrzymaniu stałego numeru ubezpieczenia społecznego społecznego można zwykle ubiegać się o zwrot dodatkowo pobranej kwoty podatku.

Pamiętaj również o dopilnowaniu, aby pracodawca umieścił w Twoich aktach nowy numer ubezpieczenia społecznego, tak by stawka podatku została odpowiednio obniżona.

Co zrobić w przypadku zgubienia numeru ubezpieczenia społecznego?

Jeśli nie będziesz w stanie przypomnieć sobie swojego numeru ubezpieczenia społecznego, pamiętaj, że jest on nadal zarejestrowany w HMRC i DWP. Odzyskanie go będzie jednak wymagać kontaktu ze specjalną, przeznaczoną do tego celu infolinią. 

Zanim zadzwonisz, postaraj się poszukać swojego numeru ubezpieczenia społecznego na paskach płacowych, formularzach P60 lub w listach z DWP lub HMRC. Infolinia numeru ubezpieczenia społecznego jest zwykle zajęta, a zatem rozpoczęcie od sprawdzenia dokumentów może być lepszym rozwiązaniem.

Jeśli nie będziesz w stanie znaleźć swojego numeru ubezpieczenia społecznego, możesz:

Ze względów bezpieczeństwa obsługa infolinii nie może podać Ci Twojego numeru przez telefon, ale możesz otrzymać go pocztą. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty od 8.00 do 16.00.

Pobierz aplikację Azimo na system iOS lub Android i zacznij przelewać fundusze już dziś.