Cómo crear un contrato para autónomos

Jak sporządzać umowy dla freelancerów

Niezależnie od tego, czy jesteś samodzielnym przedsiębiorcą, czy rozwijasz swój startup w oparciu o pracę zdalną, potrzebujesz umowy dla freelancera. W zależności od charakteru zadania w poszczególnych projektach mogą być stosowane różne umowy z freelancerami. Istnieje jednak kilka elementów wspólnych dla większości tego rodzaju kontraktów. Dowiedz się, co należy uwzględnić w umowach dla freelancerów i dlaczego ich potrzebujesz. 

Wpisz pełne imiona i nazwiska, dane kontaktowe oraz daty

Pełne imiona i nazwiska lub nazwy obu stron powinny pojawić się na początku każdej umowy, a następnie być stosowane w całej treści. 

Jako firma używaj nazwy pełnej, a nie skróconej. Jeśli na przykład reprezentujesz giganta technologicznego Apple, w umowach posługuj się nazwą Apple Inc

Firmy powinny też używać pełnego imienia i nazwiska freelancera. Jeśli twój „wolny strzelec” ma na imię Benjamin, użyj tej formy, nawet jeśli znasz go osobiście jako Bena lub Benjiego. 

To może wydawać się oczywiste, ale precyzja w tej kwestii pozwala zapobiec późniejszym nieporozumieniom.

Pamiętaj o podaniu danych kontaktowych (adresów fizycznych i e-mail, a także numerów telefonów) każdej ze stron. Na koniec upewnij się, że Twoja umowa jest datowana zarówno podczas jej sporządzania, jak i na etapie podpisywania przez każdą ze stron.

Zamieść zarys opisu świadczonych usług

Opis świadczonych usług stanowi podsumowanie umowy między stronami. Po jednej stronie jesteś Ty, firma. A po drugiej freelancer, którego angażujesz. 

Tę część umowy należy wykorzystać do przedstawienia zarysu usług, których wykonania oczekuje się od wykonawcy. Może to być na przykład zaprojektowanie lub przetłumaczenie kilku stron internetowych. 

Potrzebujesz freelancera dla swojej firmy? Pomoże Ci nasz przewodnik po znajdowaniu idealnego wykonawcy lub freelancera dla swoich projektów. 

Dodaj szczegółowe warunki płatności

Aby uniknąć nieporozumień, musisz podać jednoznacznie sformułowane warunki płatności, w tym metodę płatności, kwoty i terminy. Jeśli zatrudniasz zagranicznego freelancera, wskaż, w jakiej walucie otrzyma on płatność. 

Musisz podać stawkę, którą będziesz płacić freelancerowi. W zależności od projektu stosuje się zwykle stawki godzinowe, dzienne lub ryczałtowe. 

Jeśli płacisz freelancerowi z góry (zazwyczaj od 25 do 50 procent całkowitej kwoty), musisz zamieścić w umowie właściwe postanowienie.

Uwzględnij rozsądny termin płatności po otrzymaniu faktury. Jeśli Twoja firma rekompensuje finansowo opóźnienia w płatnościach, dodaj te informacje do umowy. 

Zamieść termin wykonania

Bez terminów wykonania wykonawcy kontraktowi mogą łatwo stracić koncentrację.

Podział zadań lub projektów według poszczególnych obszarów i terminów realizacji jest zazwyczaj bardziej efektywnym sposobem zarządzania niezależnymi projektami. 

W ten sposób można zmniejszyć ryzyko tego, że freelancer „utonie” w nadmiarze pracy, która pozostanie mu do wykonania w bardzo krótkim czasie. 

Ustalanie terminów pomaga również w planowaniu i zarządzaniu innymi działaniami związanymi z Twoją firmą. 

W zależności od charakteru zadania sporządź umowę, która da Ci czas na sprawdzanie różnych wersji roboczych i przekazywanie odpowiednich informacji zwrotnych.

Dodaj klauzulę własności

Klienci często zastrzegają sobie uzyskiwanie pełnych praw do pracy zleconej freelancerowi. Musisz jednak umieścić tego rodzaju zastrzeżenie w umowie z freelancerem, aby stało się prawnie wiążące. 

Powiedzmy, że zatrudniasz freelancera do tworzenia opisów produktów dla Twojej firmy. 

Chociaż opisy tworzy freelancer, klauzula własności powinna stwierdzać, że to Twoja firma posiada prawa własności intelektualnej do powstałego tekstu. 

Freelancerzy czasami proszą o uznanie autorstwa swojej pracy. W zależności od charakteru projektu Twoja firma może zaakceptować bądź odrzucić taką prośbę. 

Jeśli nie jesteś w stanie uznać autorstwa freelancera, możesz zaproponować mu rozsądny kompromis. Fantastyczne referencje albo potwierdzenie umiejętności w serwisie LinkedIn mogą zadowolić obydwie strony, pomagając w utrzymaniu dobrej współpracy.

Ustal warunki współpracy z freelancerem

Angażując freelancera, zazwyczaj masz inne oczekiwania co do jego pracy niż w przypadku pracowników etatowych.  A dobra umowa z freelancerem powinna odzwierciedlać te różnice.

Konieczne może okazać się np. zadeklarowanie, że Twoja firma:

  • nie zapewni freelancerowi sprzętu, takiego jak laptop;
  • nie reprezentuje freelancera w jakikolwiek sposób; a ponadto
  • nie odpowiada za opodatkowanie freelancera.

Informacje poufne

Niekiedy współpraca z freelancerami wymaga udostępniania im poufnych informacji. 

Szczegóły takie jak statystyki klientów mogą być dla Twojej firmy danymi o charakterze wysoce „wrażliwym”, więc będziesz potrzebować zabezpieczenia. 

Dodając klauzulę poufności, uniemożliwiasz freelancerowi ujawnienie jakichkolwiek informacji, które mu udostępniasz. 

Dodaj klauzulę rozwiązania 

Najczęstszym sposobem rozwiązania umowy z freelancerem jest powołanie się na klauzulę rozwiązania umowy. 

Większość umów, w tym umów z freelancerami, zawiera klauzulę umożliwiającą wcześniejsze wypowiedzenie. 

Klauzula wypowiedzenia chroni zarówno Twoją firmę, jak i wykonawcę. 

Ponieważ umowy z freelancerami określają wymagania i oczekiwania obu stron, każde naruszenie tych warunków może prowadzić do wcześniejszego rozwiązania umowy przez którąkolwiek z nich.

Azimo Business to najszybszy, najtańszy i najbezpieczniejszy sposób dokonywania płatności biznesowych za granicą. Pobierz aplikację Azimo na iOS lub Androida i wysyłaj pieniądze do dostawców, wykonawców i freelancerów na całym świecie. Zarejestruj się już dziś i płać swoim pracownikom za granicą z maksymalnymi gwarancjami.